середа, 20 січня 2021 р.

Самоорганізація та саморегуляція при дистанційному навчанні

 При дистанційному навчанні дуже затребуваним стає формування здатності до самоорганізації в навчальній, професійній діяльності, і здатності до самозміни (адаптація).

Адаптація - це звикання і пристосовування людини до нових умов, в даній ситуації – учнів і педагогів – до тривалого періоду дистанційного навчання.

Під самоорганізацією (саморегуляцією) розуміється свідома робота учня над собою з метою вдосконалення пізнавальних, практичних, емоційних, моральних і вольових здібностей і рис характеру, а не тільки засіб досягнення приватних цілей навчання.

Самоорганізація-це:

* можливість домогтися максимального ефекту при найменших

витратах енергії, часу, матеріалів;

* правильне використання часу з найбільшим результатом;

* ясне уявлення мети, сенсу, порядку виконання, пріоритетів роботи.

Навчитися самоорганізації в навчанні означає:

* сформувати і підтримувати в собі настрій на самоорганізацію навчання, самовдосконалення, розвиток своїх здібностей;

* навчитися розуміти і приймати сформульовану викладачем завдання, висловлювати до неї своє ставлення; довизначати і перевизначати її для себе; самостійно ставити перед собою завдання, бачити проблеми;

* навчиться систематизувати одержувані знання, знаходити порядок в безладді, бачити ПРИВАТНЕ очима загального, принципового, і навпаки-бачити конкретне в загальному;

* вміти перетворювати навчальний матеріал: складати план, порівнювати, моделювати, додавати, критично переробляти, представляти в зручній для себе формі, знаходити підстави для класифікації і класифікувати;

* бачити альтернативу рішення.

Поняття» адаптація «і» самоорганізація " в руслі дистанційного навчання дуже тісно пов'язані між собою. Від самоорганізації учня в дистанційному навчанні залежить час адаптації, тобто наскільки швидко навчається зможе адаптуватися до змінених умов.

 І, навпаки, успішність адаптації впливає на самоорганізацію (саморегуляцію), а значить – на навчальні результати.